TIETOSUOJASELOSTE

Jatkamalla verkkopalvelun käyttöä hyväksyt seuraavan tietosuojaselosteen ja evästeiden käytön verkkopalvelussa. Evästeitä voit hallita evästeilmoituksen avulla.

Rekisterinpitäjä

Imagery Finland

Y-tunnus 3090701-7
Tehdaskatu 22c B
87100 KAJAANI

0505164590

samuel@imagery.fi

Rekisterin nimi
Imagery Finland -verkkopalvelun käyttäjärekisteri (Myöhemmin tässä dokumentissa “rekisteri”)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Verkkopalvelun imagery.fi käyttökokemuksen parantaminen. Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehitykseen.
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: nimi, osoite, puhelin, sähköposti, tilaustiedot (tilatut tuotteet/palvelut, maksutiedot, toimitustiedot, tilauksen lisätiedot) ja markkinointilupa.
Käyttäjäryhmiä ovat verkkopalvelun käyttäjät, asiakkaat ja työntekijät. Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi nettikaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot selaamisen aikana.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Henkilötietojasi käsittelee Imagery Finlandin henkilöstö ja alihankkijat. Henkilötietoja ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostilla osoitteeseen samuel@imagery.fi.

Riskit
Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen (soveltuvin osin)
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekisteröidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

Säilytysaika
Tilaustietoja ja asiakasrekisteriä säilytetään kirjanpitolain mukaan 6 vuotta. Evästeet 30 päiväksi.